Intézményi térítési díjak

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 16/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelte módosításról

 

Környe Község önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29 § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

1. § Az intézményi térítési díjakról szóló 16/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1 § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

" 1. § (1) Az Önkormányzat a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájában 2017. január 1-től az alábbiakban határozza meg a térítési díjakat.

a) iskolai menza étkezés alsós                             302 Ft

b) iskolai menza étkezés felsős                            317 Ft

c) iskolai napközi étkezés alsós                           476 Ft

d) iskolai napközi étkezés felsős                          490 Ft

e) óvodai étkezés                                                383 Ft

f) bölcsődei étkezés                                            420 FT

g) felnőtt engedélyezett benti                              701 Ft

h) felnőtt engedélyezett kinti                               739 Ft

 

2. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Beke László polgármester

Orlovits Tímea jegyző

Vackor Óvoda

Karbantartás

Hamarosan újra elérhetőek leszünk!
vackorovi@freemail.hu