Szülői nyilatkozat a koronavírus okozta veszélyhelyzet idejére

Szülői nyilatkozat a koronavírus okozta veszélyhelyzet idejére

SZÜLŐI NYILATKOZAT

 

Alulírott ………….……………………………… (születési név:……………………………,

 születési hely, idő: ………………………………, Anyja neve: ………………………….),

mint ………………………………………  nevű gyermek törvényes képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

  • Gyermekem az elmúlt két hétben nem volt beteg, nem voltak lázas, légúti vagy hasmenéses tünetei.
  • Gyermekem nem találkozott az elmúlt két hétben igazolt koronavírus fertőzött személlyel.
  • Gyermekem, illetve a vele egy háztartásban élők nem tartózkodtak külföldön az elmúlt két hétben.
  • Gyermekem felügyeletét munkába járás miatt nem tudjuk megoldani, és ezt munkáltatóink által kiállított igazolással bizonyítjuk, melyet csatolok jelen nyilatkozathoz. Tudomásul veszem, hogy házastársam/élettársam munkáltatói igazolását is köteles vagyok csatolni.
  • Magyarország Kormánya által elrendelt kijárási korlátozás értelmében gyermekemet munkavégzésem befejeztével köteles vagyok az intézményből hazavinni.
  • Tudomásul veszem, hogy lázas beteg gyermek, vagy az a gyermek, akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg az intézményben. Amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, gyermekem hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.
  • Tudomásul veszem, hogy a Környei Vackor Óvoda és Bölcsődében, mint önkormányzati fenntartású intézményben, az óvodai ellátás átmenetileg szünetel. Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosít óvodás gyermekem számára az intézmény.
  • Ahhoz, hogy gyermekem felügyelete szervezhető legyen, köteles vagyok legkésőbb az igénybevétel napja előtt egy héttel e-mailben (kornyevackor@gmail.com), vagy telefonon (+36-34/473-089) jelezni az intézmény felé, hogy gyermekem számára a felügyeletet igénybe veszem. A felügyelet alatt az intézmény étkezést biztosít gyermekem számára, melyet legkésőbb az érintett napot megelőző munkanapon reggel 9 óráig e-mailben vagy telefonon tudok lemondani.

 

Környe, 2020………………

 

                                                                   ………………………………………

                                                                    Szülő/törvényes képviselő aláírása

Vackor Óvoda

Karbantartás

Hamarosan újra elérhetőek leszünk!
vackorovi@freemail.hu